preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik

 

7.3.2017.

               RIJEČ DANA

 

                                                   

Autorica projekta je Ida Bogadi iz OŠ Gustava Krkleca u Zagrebu, a naša škola priključila se u družinu od već 25 škola koje sudjeluju u provođenju ovog projekta. 

OSNOVNE INFORMACIJE
Gdje: u školskoj knjižnici

Kad: od 18. rujna nakon 4. školskog sata (nakon 11:30/17:30)

Tko: prvi učenik/učenica koja uđe u školsku knjižnicu i želi izvući Riječ dana
Što: bira riječ otvarajući Rječnik hrvatskog jezika (nasumce otvori i prstom „ubode“ riječ)

Što nakon?
Riječ se, zajedno s objašnjenjem istakne na panou i na web stranici škole, zajedno s imenom i prezimenom učenika koji ju je izvukao. Oni učenici koji nekoliko puta izvuku Riječ dana osvojit će titulu:


Čuvar riječi je onaj/ona koji je više od 10 puta došao po Riječ dana
Sakupljač riječi je onaj/ona koji je došao 3 puta i više, ali manje od 10 po Riječ dana.
Tragač je onaj/ona koji je došao svega 2 puta po Riječ dana.
Pamtitelj riječi: pobjednik/pobjednica na Skupu pamtitelja riječi.

 

Skup pamtitelja riječi organizirati će se  krajem drugog polugodišta, a pristupaju oni koji žele pokušati zapamtiti što više riječi s popisa izvučenih riječi.

Ideja projekta jesu ostvareni zadaci i ciljevi u odgojno-obrazovnom procesu:

§  rukovanje i snalaženje sa stručnom literaturom te

§  usvajanje i ispravno korištenje hrvatskog jezičnog blaga

 

Ovaj projekt podiže kvalitetu izražavanja učenika te potiče njihov istraživački duh korištenjem hrvatskog jezičnog blaga.

 

Pozivamo sve učenike naše škole da se priključe ovom projektu, da zavire u rječničko blago i oplemene svoj vlastiti rječnik.

 

14.9.2017. ELZA FILIPOVIĆ 6.A i ZOE TOLJ 6.B

TERITORIJALNI - prid., koji se odnosi na teritorij; područni

18.9.2017. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ 6.A

KANONIČKI - prid., koji se odnosi na kanonike

19.9.2017. ROMELA PILAŠ 6.A

PRISTUP - 1. mjesto pristupanja: kamenit ~ moru, strm ~ dvorcu, protočan ~ gradu

2. čin kojim se pristupa ; ulaz: imati slobodan ~ komu

3. metodološki odnos u poučavanju: znanstveni ~ književnom djelu

4. način na koji se pristupa: jednostravan ~, prirodan ~

5. uvodni dio mise; introitus

20.9.2017. ROMELA PILAŠ 6.A

SPEKULACIJA - apstraktna teoretska spoznaja, mišljenje koje se ne temelji na praktičnom iskustvu nego na umovanju

21.9.2017. ANA BALETIĆ 8.A

PČELICA - umanje. od pčela

pčela kukac opnokrilac iz porodice pčela, koji se uzgaja radi dobivanja meda, voska, matične mliječi i propolisa: ~ medarica, medonosna ~, ~ radilica - pčele (Apidae) porodica kukaca opnokrilaca

22.09.2017. ROMELA PILAŠ 6.A

ZASIĆEN - 1. koji je zadovoljen u čem: ~ muškarac

2. koji je pun potrebitim stvarima: ~o tržište

3. kem koji u sebi sadržava toliku koncentraciju druge tvari da se ona više ne može povećati . ~a otopina kem otopina u kojoj je maksimalna koncentracija otopljene tvari na nekoj temperaturi; ~a para kem para na temperaturi vrelišta pri određenom tlaku koja se ne može komprimirati ni hlaiti bez kondenzacije; ~i spoj kem kemijski spoj koji nema tendenciju stupanja u adicijske reakcije, organski spoj kod kojeg su ugljiovi atomi međusobno povezani jednostrukim vezama kao kod zasićenih ugljikovodika; ~i zrak kem zrak u kojem je na određenoj temperaturi i pri određenom tlaku toliko vodene pare da je više ne može primiti

25.09.2017. ZOE TOLJ 6.A

ZLOĆUDAN - prid. 1. koji ima zlu ćud, narav; opasan: ~čovjek, ~konj

2. koji uzrokuje zlo; maligan, smrtonosa: ~tumor

26.09.2017. ANA BALETIĆ 8.A

NALAGATI - reći mnoge laži: nalagao mi je kolešta - ~ se povr naprčati se laži: ~ se u životu

27.09.2017. ROMELA PILAŠ 6.A

ŠUGATI SE - dovbivati šugu, zaraziti se šugom: ovce se šugaju

28.9. ZOE TOLJ 6.B

PLJUSKATI - 1. neprel proizvoditi pljusak: more pljuska o obalu; ~ po blatu nogama

2. prel a) polijevati, zalijevati:Č  ~ što vodom b) crpući vodu izbacivati iz čega: ~ vodu iz broda c) davati pljuske; zaušivati: ~koga - pljuskanje gl im

29.9. ZOE TOLJ 6.B

UNUTRAŠNJOST 1. svojstvo onoga koji je unutrašnji, onoga što je unutrašnje

2. geog kontinentalni,m kopneni kraj udaljen od mora, koji nije uz obalu: u ~i zemlje

3. adm državni teritorij udaljen od glavnog grada; pokrajina, provincija: živjeti u ~i

2.10. ANA BALETIĆ 8.A

INSOLVENTNOST ekon. stanje u kojem poduzeće ili druga pravna, odnosno fizička osoba nije u mogućnosti podmiriti dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća, opr. solventnost

3.10. PETRA KEKEZ 8.B

GAZDA 1. gospodar

2. bogataš

4.10. MATEA KRISTOVIĆ 6.A

HALABUČITI nesver neprel stvarati halabuku, galamu, viku

5.10. ZOE TOLJ 6.B

HAVANA geog glavni grad Kube - havana vrsta cigare od kubanskoga duhana zamotana u list duhana

6.10. RAMONA ĐEREK 7.B

PEROLAK prid koji je težine do 62 kg: ~a kategorija

9.10. LAURA KOPIĆ 7.A

SOMATSKI prid koji se odnosi na tijelo; tjelesni

10.10. LUCIJA OBAD 7.A

LJUSKA ž 1. vanjski, tvrdi, zaštitni sloj nekih plodova, jaja i sl.; kora, lupina: orahova ~

2. rožnate pločice na tijelu mnogih riba, gmazova i nekih primitivnih sisavaca - ljuskavaca: riblja ~

3. kem elektronski omotač oko atomske jezgre, određuje valencijska svojstva elemenata

11.10. KARMEN STANIČIĆ 6.A

VARAV prid. 1. koji vara; varljiv, nepouzda: ~ svijet, ~o obećanje

2. koji ostavlja mogučćnost različita tumačenja: ~a slika, ~a nada

12.10. ZOE TOLJ 6.B

ODSUTAN prid - nenazočan: koji se ne nalazi ondje gdje bi trebao biti

13.10. ZOE TOLJ 6.B & ELZA FILIPOVIĆ 6.A

PERSPEKTIVAN - prid koji ima budućnost, koji obećava; budući, obećavajući, nadobudan: ~ stručnjak

16.10. ELZA FILIPOVIĆ 6.A

SUPRUG m bračni drug: dobar ~, vjeran ~ - supruzi muž i žena iz istog braka

17.10. ZOE TOLJ 6.B

BISTRAC - m mjesto u rijeci ili potoku u kojem je voda najčišća

18.10. ZOE TOLJ 6.B  &  ELZA FILIPOVIĆ 6.A

PERSPEKTIVAN - prid koji ima budućnost, koji obećava; budući, obećavajući, nadobudan: ~ stručnjak

19.10. ZOE ZOLJ 6.B
GETO - m 1. pov gradska četvrt u Europi od srednjeg vijeka do nastanka građžanskog društva i u Drugom svjetskom ratu određena za stanovanje Židova

2. gradska četvrt u kojoj izdvojeno stanuju diskriminirane etničke, rasmne, vjerske i socijalne skupine

20.10. ZOE TOLJ 6.B

GVAŠ m lik slikarska tehnika vodenim bojama koje se rade miješanjem pigmenata s bijelom bojom

23.10. ROMANO SEKONDO 8.B

PERIPATETIČKI prid koji se odnosi na peripatetike: ~o učenje, ~o predavanje

- ~a škola fil način izlaganja i učenja u šetnji uz postavljanje pitanja i odgovora na njih kakav je služeći se tradicijom primjenjivao Aristotel sa svojim učenicima

24.10. ZOE TOLJ 6.B

DISKOTEKA ž 1. glaz zbirka gramofonskih ili kompaktnih ploča

2. plesalište na kojem svira mehanički emitirana glazba; diskoklub

25.10. ELZA FILIPOVIĆ 6.A

PLJUVAČKA ž fiziol slina izbačena pljuvanjem iz usne šupljine

26.10. KARMEN STANIČIĆ 6.A

SIV prid. 1. koji ima neodređenu više ili manje tamnu boju s mogućim preljevima prema određenim bojama; pepeljast, sur: ~ kaput, ~i dan, ~e oči, ~ magarac

2. pren a) koji nema izraženoga lika; beživotan, bezizražajan, bezbojan, ~e prilike b) koji se krije, koji nije javni, leganaln; tajni: ~a eminencija, ~a ekonomija

27.10. ROMELA PILAŠ 6.A

UNUTRAŠNJOPOLITIČKI prid koji se odnosi na unutrašnju politiku: ~a kriza, ~e prilike, ~a stablinost

30.10. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

ODMJERENO pril na odmejren način, s odmjerenošću; staloženo, uravnoteženo: ~ govoriti

31.10. ELZA FILIPOVIĆ 6.A

PRAKSA ž 1. praktični rad za razliku od teorijskog rada, učenja; teorija se potvrđuje u ~i; iz ~e se izvodi teorija

2. praktično znanje stečeno u radu; iskustvo: imati ~u, nemati ~e

3. praktičan rad tijekom školovanja: ići na ~u, ferijalna ~

4. praktični privremeni, nesamostalni stručni rad nakon završenog školovanja; pripravnički staž

1.11. ZOE TOLJ 6.B

FILIPINI geog 1. država u zapadnom dijelu tihog oceana

2. otočje u zapadnom dijelu Tihog oceana

2.11. ZOE TOLJ 6.B

PRIPADNIK m osoba komu ili čemu; pripadajući: grad s ~im područjem, ~o stanovništvo, ~e stvari

3.11. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

GLAGOLJIV pren koji mnogo govori; razgovorljiv, brbljav: ~ čovjek

6.11. ZOE TOLJ 6.B

DVADESETOGODIŠNJAK m čovjek od dvadeset godina

7.11. MATEA KRISTOVIĆA 6.A

NAMOČITI svr prel močeći navlažiti, omekšati: ~ rublje, ~kožu, ~grah, ~zemlju

8.11. ELZA FILIPOVIĆ 6.A

NAKRESAN prid raz pijan: doći kući ~

9.11. ZOE TOLJ 6.B

AUTOCESTA ž cesta za motorna vozila s najmanje jednim dvotračnim kolnikom u svakom smjeru i zaustavnim trakom za svaki smjer: ~Zagreb-Karlovac

10.11. ZOE TOLJ 6.B

PROMAJA ž propuh

13.11. ZOE TOLJ 6.B

SLAM m geog sitorinjska gradska četvrt velegrada

14.11. ROKO MORAVEC 6.A

KOZMONAUTIKA ž austronautika

15.11. ROMELA PILAŠ 6.A

NAPOSLJETKU pril 1. na kraju, na koncu, napokon, naposlije, konačno: ~, sve je dobro prošlo

2. kad se sve sagleda; uostalom, zapravo: ~, i nije bilo tako strašno

16.11. ELZA FILIPOVIĆ 6.A

SLAGAR m 1. onaj koji slaže

2. pom/brod radnik koji fizički ukrcava, slaže ili iskrcava teret u pomorskom prijevozu. Slagač

17.11. ZOE TOLJ 6.B

MORE s 1. a) velika površina slane vode na dijelovima Zemljine kore povezana u svjetsko more: široko ~, duboko ~, ploviti ~m

b) dio slane vodene površine na Zemlji kao zasebna cjelina, smještena između kontinenata, otoka ili u velikim zaljvima: Jadransko ~, Sredozemno ~, Sjeverno ~, Crveno ~, Krainsko ~

2. morska voda: skuhati na ~u

3. pren velika količina, velik broj; mnoštvo: ~suza, ~ očiju

4. astr područje zamnije boje na Mjesecu: ~ tišine - teritorijalno ~ prav državno područje koje se sastoji od morskoga, podmorskog i zračnog pojasa u širini od najmanje tri morske milje od crte niske vode uzduž obale ili od vanjske granice unutrađnjih morskih voda; otvoreno ~ prav morska površina izvan teritorijalnih mora; međunarodne vode; mrtvo ~ ocean tromi valovi, bez vjetra

20.11. TONI BALETIĆ 6.B

SAPROLEGNIOZA ž vet bolest slatkovodnih riba i ikre uzrokovana množenjem plijesni iz roda Saprolegnia na ođtećenim dijelovima površine riba

21.11. ZOE TOLJ 6.B

NANA reg 1. majka ; 2. baka ; 3. metvica

22.11. ROMELA PILAŠ 6.A

MREŽA ž 1. pletivo načinjeno od različitoga tvoriva kojemu niti tvore jednaka oka: ~ za ptice, ribarska ~, paukova ~

2. grad a) konstrukcija dobivena preplitanjem llinijskih elemenata vlakana, pruća, armature: željezna ~

b) sustav povezanih linija prometnica ili vodova: električna ~, telefonska ~, cestovna ~, željeznička ~, vodovona ~, kanalizacijska ~

3 inf sustav koji se sastoji od više povezanih računala

4. pren sustav međusobno povezanih jedinica: trgovinska ~, školska ~, policijska ~ - Mreža astr zviježđe na južnom nebu

23.11. ZOE TOLJ 6.B

PREKO prij 1. a) izriče da je što iznad čega: most ~ rijeke, put ~ planine b) označuje prelaženje iznad čega: proći ~ most, prevesti ~ rijeke, pobjeći ~ granice

2. namjesto imenice u instrumentalu ispred iste imenice u genitivu izražava sredsvo: dogovoriti se ~ pisama, ~ telefona

3. itriče prekoračenje mjere; više od: ~ dopuštene težine, ~ očekivajna, ima ~ 40 godina, dati ~ mjere

4. određuje trajanje čega; za vrijeme, tijekom, u tijeku: ~ ljeta, ~ dana

24.11. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

NALAZNINA Ž čojek koji je što našao: pošteni ~

28.11. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

KANTON m 1. federalna država u Švicarskoj utemeljena po etničkom načelu

2. mala upravna teritorijalna jedinica u Francuskoj i Belgiji

29.11. JOŠKO VRDOLJAK 6.A

DIVINIZIRATI svr/nesvr prel dati davati božanstka svojstva, uzdignuti, uzdizati do božanstva; obožavati

30.11. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

BANICA ž 1. banova žena 2. pren ugledna, dostojanstvena žena

ž pov 1, ghrvatski srebrni novčić 2. stoti dio kune 1941.-1945.

1.12. ZOE TOLJ 6.B

KLUB m 1. zatvoreno društvo koje prima članove po socijalnoj, zavičajnoj, političkoj ili profesionačnoj pripadnosti: ~ književnika, nogometni ~, ~ Krčana

2. zgrada jedne udruge, prostorije jednog društva: ~ pomoraca

4.12. ROMANO SEKONDO 8.B

PLITAK prid 1. koji ima manju dubionu od prosječne dubinr drugih istovrsnih stvari, koji je manj dubine prema nekim drugim dubinama, koji nije dubok: ~tka čaša, ~tka obala, ~tko more, ~tko oranje

2. pren koji nije sadržajan, uman: površan: ~ čovjek, ~ odnos, ~ razgovor, ~tka knjiga

5.12.2017. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

SLADOLED m hladna osvježavajuća slastica od mlijeka, jaja, šećera i različitih dodataka koja se brzo topi na normalnoj temperaturi

6.12.2017. ROMELA PILAŠ 6.A

SILAŽA m agr sjeckana sočna krma konzervirana vrenjem bez pristupa zraka u silosima

7.12.2017. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

DIVERZANTSKI prid koji se odnosi na diverzante; rušitelski, razoriteljski, razornički: ~a akcija, ~a skupina, ~upad, ~napad

8.12. MATEA KRISTOVIĆ  6.A

MAĆATI svr prel reg napraviti maću na pem; zamrljati, zaprljati, zamazati: ~ odijelo - ~ se povr zaprljati se, zamazati se, zamrljati se: ~ se juhom

11.12. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

MENOPAUZA ž fiziol vrijeme posljednje menstraucije u životu žene

12.12. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

BISKUPIJSKI prid koji se odnosi na biskupiju: ~ arhiv, ~o imanje

13.12.2017. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

LAUDA ž 1. glaz a) pov jednostavna duhovna popijevka talijanskog podrijetla, glavni dio narodne crkvene glazbe XIII.-XIX. st. b) pjevani drugi dio časoslova

2. knjiž religiozna pučka pjema nastala u slavu Boga ili svecima; hvalospjev

14.12.2017. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

KOMPROMIS m dogovor sklopljen uz ustupke strana u dogovoru, kompromisan sporazum; nagodba

15.12.2017. MATEA KRISTOVIĆ 6.A

SAZDAVATI nesvr prel 1. činiti, stvasrati: ~ svijet, ~rod, ~ djecu

2. dariati, davati: ~ sjetlost, ~ ljubav - sazdavanje gl im

18.12. ZOE TOLJ 6.B

KATRAN m kem tamna, gusta masa dobivena hlađenjem plinova koji nastaju pri otplinjavanju i rasplinjavanju ugljena, treseta i drva

19.12.2017. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

BIOLOŠKI prid koji se odnosi na biologe i biologiju: ~a znanosti, ~ zakon, ~ proces - ~ rat voj oblik rata koji se vodi biološkim oružjem; ~o oružje voj sredstva za moasovno uništavanje ljudi, životinja i biljaka širenjem patogenih bakterija i virusa

20.12.2017. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

DISLOKACIJA ž 1. raspoređivanje na dva ili više mjesta onoga što je bilo na jednoj lokaciji; razmještaj, razmještanje

2. med/vet poremećaj u položajum nekog organa ili dijela tijela

3. geol poremećaj slojeva u litosfera

4. min greška u kristalnoj strukturi

21.12.2017. ZOE TOLJ 6.B

VLASTELA ž zb im pov plemstvo koje je imalo posjede i davalo ih kmetovima na obradu ostvarujući i vlast nad svojim podanicima na posjedima: hrvatska ~

22.12.2017. ZOE TOLJ 6.B

KAROLINA ž pov pismo karolinške epohe

15.1.2018. ZOE TOLJ 6.B

SIRIJUS m astr najsjajnija zvijezda na nebu, nalazi se u zviježđu Velikog Psa

16.1. 2018. ZOE TOLJ 6.B

REGRES m 1. naknada koju daje država kupcima dobara ili usluga kojima se potiče njihova potrošnja ili proizvodnja

2. prav pravo na naknadu onoga koji je ispunio tuđu obvezu, odšteta: pravo na ~, ~ osiguravajućega društva ; nakada

3. promjena na niži stupanj; nazadak

17.1.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

LAĐA 1. pov a) ladva, čun b) drveni brod, plan, drijevo

2. riječno plovilo

3. grad uzdužni dio crkve namijenjen vjernicima; brod - Lađa astr zviježđe na južnom nebu; Argo Navis

- sve su mu ~e potonule nema više nikakve nade za uspjeh

18.1.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

PREDOČIV prid koji se može predočiti: ~ pojam

19.1.2018. ZOE TOLJ 6.B

POLUSJENA ž djelomična sjena, isprekidane zrake svjetlosti: sjediti u ~i

22.1.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

RACA ž zool reg patka

23.1.2018. ZOE TOLJ 6.B

DRINSKI prid koji se odnosi na Drinu

24.1.2018. LUKAS FERIZOVIĆ 6.A

HIGROSKOPNI prid koji upija vlagu: ~a tvar

25.1.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

NOSTALGIJA ž 1. čežnja za privremeno ili trajno napuštenim domom, zavičajem, domovinom: trpjeti od ~e

2. tuga za čim minulim: ~ za izgubljenim obiteljskim životom

26.1.2018. ZOE TOLJ 6.B

ISPOD prij 1. ozmnačuje da se nešto nalazi na donjoj strani, s donje strane čega: znojiti se ~ pazuha

2. izriče da se netko ili nešto nalazi niže od koga ili čega: biti ~ streghe, ~ brda, proći ~ mosta

3. određuje neku manju vrijednost od one izražene imenicom: ~ cijene, ~ kritike, ~ časti, ~ svake razine

29.1.2018. ZOE TOLJ 6.B

TRAVARICA ž lozovača s odatkom mirisna ljekovita bilja

30.1.2018. ZOE TOLJ 6.B

PATITI nesvr 1. neprel podnositi tjelesnu ili duševnu bol; trpjeti: ~ od bolova u kržima, ~ od zubobolje, ~ od nesretne ljubavi, ~ zbog siromaštva

2. prel - mučiti - ~ se povr mučiti se: ~ se čime - paćenje gl im

31.1.2018. ELZA FILIPOVIĆ 6.A

PRODOLINA m jama, provalija

1.2.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

GLAVOBOLJA ž 1. med prolazni ili trajni osjet boli u području lubanje, lica ili zatiljka; bol u glavi

2. pren briga

2.2.2018. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ 6.A

KERUBIN m 1. rel a) anđeo iz drugoga od devet anđeoskih zborova b) anđeo, čuvar raja s plamenim maćem

2. pren nježno, nedužno čeljade

5.2.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

POLUSPRAT m polukat

kat između prizemlja i prvog kata; mezanin

6.2.2018. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ 6.A

FORMALIZACIJA ž proces uobličavanja, pretvaranja u formu

7.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

KATALOG m 1. popis osoba ili predmeta s podatcima o njima prema određenom redu

2. slikovni popis proizvoda s podatcima o njima koji se daje kupcima: ~ knjiga, ~ namještaja

3. his a) zbirka regesta uobličena u karotetku i sređena po određenoj klasifikaciji: abecedni ~, tematski ~ b) zbirka listina, crkvenih matica, karata, planova, filmova, mikrofilmova, magnetnih zapisa, fotografija i zvučnih zapisa

8.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

PREŠA ž stroj za obradbu ili preradbu tlačenjem; tijesak: ~ za grožđe, ~ za slamu, istarska ~

9.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

KOKI m mn biol okruglasti tip bakterija

13.2.2018. RAMONA ANTEA ĐEREK 7.B

INAČICA ž drugi oblik istoga značenja; dubleta, varijanta: jezična ~

14.2. ZOE TOLJ 6.B

VALENTNOST ž svojstvo onoga što je valentno

19.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

PRIKRIVANJE s prav kazneno djelo raspolaganja stvarima za koje počinitelj zna da su pribavljene kaznenim djelom

20.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

PEĆ m geog grad na Kosovu

21.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

LEKSIK m ling 1. sve riječi nekog jezika ili narječja: hrvatski  ~, kajkavski ~

2. oblik punoznačne riječi koji sadržava ukupnost njezinih oblika i značenja

3. leksička jedinica u rječniku; natuknica

22.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

MUSCAT m geog glavni grad Omana

23.2.2018. ZOE TOLJ 6.B

BOS prid 1. koji je golih stopala, bez obuće; neobuven: hodati ~

2.- koji nema potkova - o teglećim i jahaććim životinjama; nepotkovan: ~ konj . ~i gol vrlo siromašan, puki siromah, bez igdje ičega; trčati ~ po trnju biti izvrgnut najvećim teškoćama

28.2.2018. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ 6.A

GETO m 1. pov gradska četvrt u europi od srednjeg vijeka do nastanka građanskog društva i u Drugom svjetskom ratu određena za stanovanje Židova

2. gradska četvrt u kojoj izdvojeno stanuju diskriminirane etničke, rasne, vjerske i socijalne skupine

5.3. NIKŠA IVANKOVIĆ 7.B

MUCATI nesvr neprel poremećeno govoriti, s teškoćom, isprekidano, zapinjući ili ponavljajući slogove - mucanje gl im

6.3.2018. IRA VASILJEVIĆ 7.B

JEDINKA ž 1. glaz fold jednocijevna svirala s piskom

2. individuum 1, 2, pojedinac

7.3.2018. LUKRECIA ĐANOVIĆ 7.B

INKVIZITOR m 1. član inkvizicijskojga suda

2. pren okrutan čovjek; mučitelj

 

GETO - m 1. pov gradska četvrt u Europi od srednjeg vijeka do nastanka građžanskog društva i u Drugom svjetskom ratu određena za stanovanje Židova

2. gradska četvrt u kojoj izdvojeno stanuju diskriminirane etničke, rasmne, vjerske i socijalne skupine

11.4.2018. ZOE TOLJ 6.B

PEĆ m geog grad na Kosovu

13.4.2018. ZOE TOLJ 6.B

LAĐA ž 1. pov a) ladva, čun b) drveni brod, plav, drijevo

2. riječno plovilo

3. grad uzdužni dio crkve namijenjen vjernicima; brod - Lađa astr zviježđe na južnom nebu; Argo Navis


 

Riječi skupljene školske godine 2016.-2017.

Riječi su se skupljale nakon 4. školskog sata (razredna nastava- nakon 11:20; predmetna nastava- nakon 11:30/17:30)

13.3.2017. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ, 5.A

RATIŠTE- s, prostor koji je izravno ili neizravno

obuhvaćen ratnim djelovanjem ili mu prijeti uvlačenje u

postojeće ratne operacije.

14.3. 2017. ANA BALETIĆ, 7.A

IMPERATIV- m 1. ling glagolski način kojim se izražava zapovijed, zabrana, molba, želja; zapovjedni način

2. fil bezuvjetna ćudoredna zapovijed koja je od iskona svojstvena razumu, vječna i nepromjenjiva, i temelj je morala: kategorički

3. pren zahtjev, nužnost, prijeka potreba 

15.3.2017. ROMELA PILAŠ, 5.A

GRAHAM- m, kruh bez kvasca od brašna s mekinjama

16.3.2017. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

MADRIGAL m 1.knjiž ljubavna ili rjeđe šaljiva kratka lirska pjesma

2. glaz pov glavna vokalna višeglasna svjetovna skladba u renesansi

17.3. ROMELA PILAŠ, 5.A

MIJEŠATI 1. a) stavljati jedno u drugo da pomiješano postane nešto treće b) stavljati jedno s drugim da oboje zadrži svoj oblik

2.mijenjati raspored iznutra, pomicati, premetati i mutiti karte, puru, beton

3. praviti pogrešan raspored, brkati pojmove

4. družiti se, spajati se, ženiti se- o ljudima iz različitih krajeva.

20.3. ROMELA PILAŠ

NJUTN (eng) fiz (N) jedinica sile

21.3. ANA BALETIĆ

NERODAN prid 1. koji ne daje roda

2. koji oskudijeva rodom, plodovima

22.3. ROMELA PILAŠ

LAKTAŠKI  pril na laktaški način; bezobzirno: postupati

23.3. MARGARITA KOŠI, 7.A

ODBACITI  1.bacajući odmaknuti od sebe, od svog mjesta 2.otjerati neprijatelja od granice 3. ne prihvatiti, ne složiti se čime 4. napustiti, ostaviti

24.3. KARLA BENIĆ, 7. B

SOPTATI  1. teško disati, dahtati, sopiti 2. pren ispuštati paru pod lakom: parni stroj sopće; lokomotiva sopće- soptanje gl im

27.3. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

MASIVNOST- ž [G masivnosti] svojstvo onoga što je masivno

28.3. ANA BALETIĆ, 7. A

KATUNAR   m[G katunara, mn katunari] reg pastir u katunu; stanar

29.3. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7. A

MOTIVIRANOST  [G motiviranosti] svojstvo onoga koji je motiviran, onoga što je motivirano

30.3. ANA BALETIĆ, 7. A

PREOTETI  svr prel [G preotmem, pril proš preotev,-ši, pr rad preoteo, pr tr preotet] 1. otimajući, osvajajući uzeti natrag, vratiti oteto: konja, utvrdu 2. osvajajući, pridobivajući oteti; djevojku komu 

3.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

PEDESETNICA  ž 1. kat blagdan koji dolazi pedeseti dan nakon Uskrsa; duhovi 2. posljednja nedjelja pred korizmu

4.4. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

NATJECATELJm (ž natjecateljica) 1.šp osoba koja se natječe u igrama, vještinama ili borbama 2.osoba koja sudjeluje u natječaju; takmac, konkurent

5.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRAČUNATI- svr prel [izračunam pril proš izračunav-ši, pr rad izračunao, pr tr izračunan, izračunat] 1. mat računajući odrediti brojčanu vrijednost: ukupnu svotu, opseg kruga, obujam bačve, cijenu svih troškova 2. zaključiti na temelju podataka; smisliti

6.4. ANA BALETIĆ, 7.A

PLES m [mn plesovi, G plesova] 1. kaz/glaz ritmički pokreti tijela prema taktu glazbe 2. društvena zabava na kojoj se pleše uz glazbu: krabuljni, ritualni rel/glaz ritmičke kretnje kao pratnja religioznom obredu; trbušni- glaz istočnjački ples s posebnim pokretima trbušnih mišića; mrtvački- lik prikaz plesa kostura iz svih društvenih slojeva; sv Vida med živčana bolest koja se očituje u trzanju udova tijela, glave, koreja

5.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRAČUNATI- svr prel [izračunam pril proš izračunav-ši, pr rad izračunao, pr tr izračunan, izračunat] 1. mat računajući odrediti brojčanu vrijednost: ukupnu svotu, opseg kruga, obujam bačve, cijenu svih troškova 2. zaključiti na temelju podataka; smisliti

10.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

POPUNJATI- nesvr prel [popunjam, pril sad popunjajući, pr rad  popunjao, pr tr popunjan] 1.ispunjati ono što nije puno: slobodna mjesta 2. nadomještati ono što se ispraznilo: bojne redove- popunjanje gl im

11.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRADBA- ž [mn G izdradba, izradbi, izradaba] 1.izrađivanje, proizvodnja: strojna, ručna 2. kakvoća izrađivanja: fina, loša, gruba

12.4. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

LAKRDIJATI- nesvr neprel [lakrdijam, pril sad lakrdijajući, pr rad lakrdijao] praviti lakrdije, šale. Komedijati- lakrdijanje gl im

24.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

ISUVIŠE-  pril odviše, previše

2.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.   A

NALAKTITI SE svr povr [nalaktim se, pril proš nalaktiv,-ši se, pr rad nalaktio se] nasloniti se laktom: na stol

3.5. ANA BALETIĆ, 7.  A

POŽAR  m 1. vatra velikih razmjera u kojoj izgaraju stvari velike vrijednosti, koji nanosi golemu materijalnu štetu: potpaliti, gasiti, stradati u 2. pren a) snažan razvoj društvenih nemira: ratni, revolucije b) jaka, silovita emocija: ljubavi

4.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.

LAUREAT (lat) m umjetnik ili znanstvenik s najvišim javnim priznanjem

5.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

PARNOPRSTAŠI  m mn red sisavaca kopitara četveroprstih ili dvoprstih nogu, koji se dijele na preživače i nepreživače; dvopapkari

8.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

ODZVANJATI- nesvr neprel 1.odjekivati, razlijegati se- o zvukovima 2. zvonom oglašavati vrijeme- odzvanjanje gl im

9.5. ANA BALETIĆ, 7.A

PONOVANkoji se događa, zbiva još jednom, koji se ponavlja; opetovan: -vno suđenje, -vna pogreška

10.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

NERJEŠIV- prid koji nije rješiv, koji nema rješenja- sustav linearnih jednadžbi mat sustav koji nema analitičko rješenje, ali je rješenje moguće naći drugim metodama

11.5. ZOE TOLJ, 5.B

PONOĆ- ž noćno vrijeme u kojem završava kalendarski dan- 00,0 sati

15.5. ANA BALETIĆ, 7.A

KLIŠKI- (ž-a, s-o) prid (G-oga, -og) koji se odnosi na Klis i Klišane

16.5.LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

OTKOTRLJATI - svr prel odgurati kotrljajući, valjajući, koturajući; odvaljati, otkoturati:- kolo- se povr odmaknuti se kotrljanjem; odvaljati se, otkoturati se: lopta se otkotrljala

22.5. ANA BALETIĆ, 7.A

PLESAČ m (ž plesačica) 1- čeljade koje pleše 2. umjetnik koji pleše u baletu 

29.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

POSRTATI- nesvr neprel [posrćem, pril sad posrćući, pr rad posrtao] 1. spotičući se u hodu, gubiti ravnotežu- na nizbrdici 2. pom/brod gibati se oko poprečne osi na valovima 3. pren a)praviti pogređke u radu b)moralno propadati, biti sklon grijehu- posrtanje gl im
 
01.06.2017. ANTEA VLATKO, 5.B
NEIZLJEČIV-  (ž-a, s-o) prid [G-a, odr neizlječivi, G-oga, -og] koji se ne može izliječiti
 
05.06.2017. KARMEN STANIČIĆ, 5.A
OCJENJIVAČ- m (ž ocjenjivačica) onaj koji ocjenjuje, daje ocjenu
 
07.06.2017. ZOE TOLJ, 5.B
POBUK- drvena motka sa zvonolikim završetkom kojim se u moru stvara buka i tako tjera ribe prma mreži; bucalo
 
08.06.2017. ROMANO SEKONDO, 7.B
PREMISA- (lat) 1. polazište u prosudbi 2. fil svaka od svije prve postavke u silogizmu koje prethode zaključku

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
VREMENIK 2018./2019.
METEO PODACI

    

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi
 

Centar za sigurniji internet nudi mogućnost anonimnog prijavljivanja ilegalnog sadržaja te besplatni broj za savjete.

Netica nudi odgovore na pitanja korisnika o pravilnom i sigurnom korištenju interneta, ali i o nekim aktualnim temama u digitalnom svijetu.

 

Imate sliku, komentar, kritiku, pohvalu...

Sudjelujte u stvaranju stranica, javite se!

mgbiblioteka@gmail.com

 

 

 

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

Sigurnost i zaštita djece na internetu

CMS za škole logo
Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik / Frana Supila 3, HR-20000 Dubrovnik / www.os-mgetaldica-du.skole.hr / ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
preskoči na navigaciju